Målet med detaljreguleringen er å utvide Kolbotn skole fra en 2,5 parallell til en 4-parallell skole med fleridrettshall. Planforslaget sikrer også at den opprinnelige delen av skoleanlegget blir bevart og bygninger tilbakeført til opprinnelig uttrykk.

Her er dokumentene:

Planbeskrivelse 
Plankart 
Reguleringsbestemmelser  
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Kommunestyrets vedtak

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Anna Lina Toverud.

Du har rett til å klage

Du kan klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning.

Merk klagen med saksnummer 18/7474. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til: Oppegård kommune.

Klagefristen er 1. mai 2019