Målet med detaljreguleringen er å utvikle planområdet til boliger i tråd med områdereguleringsplan for Kolbotn sentrum. Planen legger til rette for 101 leiligheter i terrassert blokkbebyggelse og seks rekkehus syd i planområdet. Kantorbekken skal åpnes og det skal opparbeides en offentlig turvei langs bekken. Kantorveien skal utbedres og opparbeides med fortau på vestsiden av veien.

Dokumentene (pdf) for detaljreguleringen finner du her:

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 
5. juli 2019. Merk klagen med saksnummer 18/4016.
Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post til Samfunnsutvikling.
Du kan også kontakte saksbehandler på e-post Kristine Klavina eller på telefon: 66 81 91 21.