Målet med områdereguleringen er å legge til rette for:

  • bygging av en ny ungdomsskole og en ny barneskole
  • idrettshall med 4 hallflater
  • utendørs ballbaner, anlegg for utendørs aktivitet, organisert og uorganisert
  • gode gang- og sykkelforbindelser
  • gode trafikkløsninger og parkering for både skole og idretten
  • boligutvikling
  • bussterminal for Ruter
  • bevaring av grønnstruktur
  • tennishall med garderobeanlegg og tribune for kunstgressbanen

Dokumentene (pdf) om områdereguleringen finner du her:

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 3. juli 2019. Merk klagen med saksnummer  17/4889.

Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post til Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på epost eller på telefon: 66 81 90 90.