Hensikten med planen er å legge til rette for en utbygging av rekkehus og blokkbebyggelse i tråd med områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Planen legger til rette for utvidelse av Theodor Hansens vei med gang- og sykkelvei og kulverten under jernbanen. Planen legger også opp til å gjøre arealene langs Kolbotnvannet tilgjengelig gjennom opparbeidelse av et nærmiljøanlegg og turvei langs vannet.

Veslebukta.png

Her er dokumentene

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 13. november 2019. Merk klagen med saksnummer 18/5671.
Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune .

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.  Du kan også kontakte saksbehandler Ane Tingstad Grav på telefon: 920 12 168 eller e-post: Ane Tingstad Grav