Målet med detaljreguleringen er å utvikle planområdet i Kolbotnveien 45-47 til boliger i tråd med områdereguleringsplan for Kolbotn sentrum. Planen legger til rette for ca. 44 leiligheter. Kantorbekken skal åpnes og det skal opparbeides en offentlig turvei langs bekken.

Gang- og sykkelvei langs planområdets østre grense og langs Kolbotnveien skal utbedres og videreføres.

Dokumentene (pdf) for detaljreguleringen finner du her:

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er 
fristen 5. juli 2019. Merk klagen med saksnummer 18/4965.

Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune: .

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller
e-post til Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Kristine Klavina på eller telefon 66 81 91 21.