Vinteren er hogst-sesong og Oppegård kommune ved virksomhet UTE feller nå en del trær rundt omkring i kommunen. Dette er trær som står i fare for å blåse over ende, står i veien for noe eller som innbyggere har søkt om å få fjernet av ulike årsaker. Dette gjør at vi har mye ved.

Alle som ønsker kan nå hente ved fra denne hogsten på parkeringsplassen i enden av Tømteveien, sør for Sofiemyr idrettspark. Veden som legges her vil være kappet i håndterbare lengder, slik at de er mulig å få med på en tilhenger.

Det er ikke skiltet med «gratis ved» enda, men det er bare å forsyne seg. Skilt kommer.

Hvis vi feller mange trær innenfor et begrenset område, er det ikke sikkert veden fraktes til Sofiemyr, men blir liggende der den er. Da vil vi sette opp skilt om gratis ved også på disse stedene.