Årsplaner

Alle trinn har en årsplan som synliggjør hvilke tema som skal gjennomgås og hvordan man har tenkt å legge opp undervisningen. Årsplanen er en konkretisering av læreplan for fag som kan leses i sin helhet på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.