SFO Vassbonn skole

Skolefritidsordningen legger vekt på å sette sammen aktiviteter på en slik måte at barnas behov for fri og spontan lek blir godt ivaretatt.

Skolefritidsordningen 2015/16

Det blir ca 220 barn på SFO skoleåret 2015-16. Barna er fortsatt delt i tre baser, og informasjonsskriv om innhold og planer sendes ut til foreldre som har meldt på barna.

Dersom dere har behov for å endre oppholdstid, bestille ferie-SFO eller si opp plass, må det brukes eget skjema.

 

Barna velger i stor grad hvilke aktiviteter de ønsker å være med på i SFO tiden.
I løpet av året arrangeres det noen aktiviteter med eksterne aktører, f.eks. skiskole i regi av skiforeningen, dette er aktiviteter som ikke er inkludert i SFO avgiften, men som foreldre kan velge å betale for.

3. og 4. trinn får tilbud om leksehjelp i SFO tid, dette er gratis, og informasjon sendes ut ved skolestart.

 

 • Rød base - SFO-basen for 1. trinn holder til i A-fløy i direkte tilknytning til klasserommene.

  Baseleder er Hanne Halvorsen

  Telefonnummer til grønn base er 66 81 30 14.

  Turtelefonen har nummer 40 63 75 07.

   

 • Grønn base - SFO-basen for 2. trinn holder til i A-fløy i direkte tilknytning til klasserommene.

  Baseleder er Anne Lise Johnsen

  Rød base har telefonnummer 66 81 30 13.

  Turtelefonen har nummer 40 49 08 67.
   

 • Blå base - SFO basen for 3. trinn holder til i D-fløy nærmest fotballbanen.

  Baseleder er Ann Kristin Magnussen.

  Blå base har telefonnummer 66 81 30 11.

  Turtelefonen har nummer 45 50 03 73.

 • Gul base - SFO basen for 4. trinn holder til i D-fløy nærmest hovedinngangen.
  Baseleder  er Hilde Hagen Deraas
  Gul base har telefonnummer 45 40 40 89