Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Vassbonn skole består av helsesøster Stina Norstrøm, fysioterapeut Cecilie Høyeraal Leen og skolelege. I tillegg samarbeides det tett med skolepsykolog Kristian Rem. Helsesøster er til stede hver mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 8.00- 15.30, fysioterapeut er tilstede mandag fra 08.30 til 12.00.

Helsesøster og fysioterapeut treffes på tlf 66813016 eller på følgende mail;

stina.norstrom@oppegard.kommune.no 
ceciliehoyeraal.leen@oppegard.kommune.no

Følgende tilbud gis til de ulike klassetrinnene:

  • 1. klasse: Alle elever innkalles til 1. klasseundersøkelse med lege og helsesøster i løpet av første skoleår. Eleven må følges til undersøkelsen av foresatte.Fysioterapeuten observerer elevenes grov- og finmotorikk i samarbeid med hjem og skole, og gir tilbud om Lillegym etter jul.

  • 2. klasse: Informasjon og tilbud om vaksine mot difteri, kikhoste, polio og stivkrampe. Fysioterapeut vurderer pulter, stoler, sittestilling og skrivegrep. Oppfølging av elever - lillegym.

  • 3. klasse: Høyde- og vekt.
  • 4. klasse: Oppfølging av tidligere/ nye funn. Helseopplysning i grupper ved fysioterapeut og helsesøster.
  • 5.klasse: Oppfølging av tidligere/ nye funn. Tilbud grupper for barna med to hjem. Klasseromsundervisnintg og grupper om psykisk helse. Her bruker vi metoden "psykologisk førstehjelp" som utgangspunkt for undervisningen.

  • 6. klasse: Oppfølging av tidligere/ nye funn. Informasjon og tilbud om vaksine mot meslinger-kusma og røde hunder (MMR). Helseopplysning i klasse/ gruppe pubertet og selvbilde er sentrale tema..

  • 7. klasse: Lengdevekst. Informasjon og tilbud om Humant Papillomavirus (HPV) 3 doser til jenter. Helsopplysning i klasse/ gruppe etter behov.

Generelle screening-undersøkelser av for eksempel syn og hørsel for alle elever gjennomføres ikke lenger rutinemessig. Det er derfor viktig at foreldre tar kontakt med skolehelsetjenesten dersom dere mistenker at deres barn har helseproblemer som har betydning for barnets trivsel, læring eller bekymring rundt syn og hørsel.
Fysioterapeuten tar imot henvisninger på alle klassetrinn, ønskes det kontakt med skolepsykolog er det helsesøster som henviser videre dit.