Månedsrundskriv fra rektor

Hver måned skriver rektor om aktuelle temaer og kommer med relevante innspill og informasjon til hjemmene gjennom et månedsbrev. Brevet sendes pr. E-post til alle foresatte i tillegg til at de kan finnes på hjemmesiden.

 

 

  • August 2017