FAU

Alle klasser velger sine representanter som sitter i Foreldrenes ArbeidsUtvalg - FAU. Gruppen skal samarbeide tett med skolen om forhold som foreldrene ønsker å uttale seg om som gruppe. Det er viktig at skole og hjem har et tett samarbeid for å kunne ivareta hvert enkelt barn på best mulig måte, da er vi avhengige av tett og konstruktiv dialog.