Elevråd

På Vassbonn skole har vi et velfungerende elevråd som har representanter fra alle klasser på mellomtrinnet. Rådet får hver høst opplæring i demokratiforståelse og demokratiske beslutningsprosesser. Elevrådets leder er også medlem av skolens samarbeidsutvalg (SU).