Velkommen til nytt skoleår!

Nå går sommerferien mot slutten, og det er klart for oppstart av nytt skoleår.

I år kommer 391 elever til første skoledag den 22. august, ekstra spennende er det sikkert for de 57 elevene som møter på skolen for første gang.

Som tidligere år har vi en kort felles samling ved flaggstangen for elevene i 2.-7. trinn kl. 08.20. Her vil rektor ønske velkommen og presentere ansatte for elevene. Etter fellessamlingen går elevene til klasserommene sine sammen med kontaktlærer.

1. trinn møter kl. 10.00 i nedre skolegård utenfor klasserommene. Her vil rektor ønske velkommen, og elevene blir ropt opp en og en og får hilse på kontaktlærer og klassekamerater. Etter oppstilling og fotografering, går elevene til klasserommene sammen med kontaktlærerne sine, mamma og pappa kan selvfølgelig være med inn hvis det er litt skummelt første dag. Skoledagen for 1. klasse avsluttes ca. kl 11.30, øvrige elever har skole til kl. 13.15. SFO er åpen ordinær tid.

Vi ønsker alle nye og gamle elever hjertelig velkommen til et nytt begivenhetsrikt skoleår!