Velkommen til førskolekveld!

Onsdag 7. juni mellom kl. 17.30 og 19.00 inviteres kommende førsteklassinger og foreldre til en uformell sammenkomst på skolen.

Kontaktlærere og SFO ansatte kommer til å være på plass for å ta i mot elever og foreldre, og det vil bli mulig å leke litt, gjøre noen formings- og skoleaktiviteter og bli bedre kjent.

Skolen er åpen i det oppgitte tidsrommet, og hver enkelt bestemmer selv når de vil komme og hvor lenge de vil være.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med nye elever og foreldre!