Ledige stillinger

Høsten 2017 blir det ledig stilling som skoleassistent på Vassbonn skole.

På Vassbonn har vi høyt fokus på læringsmiljø, og har et høyt fagtrykk. Klasseledelse og IKT er et ekstra satsingsområde.

Det blir ledig 60% fast stilling som skoleassistent fra 1. august 2017.

Vi ønsker oss en skoleassistent:

  • som er god til å se den enkelte elev og dens behov
  • med god faglig kompetanse innen grunnleggende ferdigheter
  • som kommuniserer godt både muntlig og skriftlig norsk
  • som har erfaring med bruk av IKT i undervisningen
  • som er en tydelig og positiv voksen
  • som er god til å samarbeide og er fleksibel
  • som har et sterkt elevfokus
  • som gjerne har erfaring med å arbeide med barn i barneskolealder
  • som gjerne har utdanning som miljøarbeider, barnevernspedagog, fagarbeider e.l.

Fullstendig utlysningstekst finner du på kommunens hjemmeside i løpet av kort tid. Fristen for å søke er 20. mars.

Ta kontakt med rektor Aase Sofie Lilletvedt eller undervisningsinspektør Thor Erik Klever hvis du har lyst til å finne ut mer om Vassbonn skole og ønsker å søke.