Ledig stilling som undervisningsinspektør

Vassbonn skole har ledig fast stilling som undervisningsinspektør fra 1. oktober 2017. Vi ønsker oss en samarbeidsvillig, løsningsorientert og fleksibel inspektør som har et positivt syn på skolen og elevenes muligheter.

Om skolen
Vassbonn skole er en 1-7-skole med 405 elever og ca.60 ansatte på skole og SFO. Ledelsen består av rektor, inspektør og SFO-leder.

 

Skolen er bygget for tre paralleller, men på enkelte trinn er det kun to klasser grunnet elevtallet. Klasserommene er delvis åpne, noe som gjør at det er mulig å bruke lokalene fleksibelt på tvers av grupper og klasser.

 

Alle klasserom har interaktive tavler, vi har nye læreverk i norsk, engelsk og matematikk. Hver enkelt elev disponerer hver sin ipad/ chrome book, og elevene skal bruke digitale verktøy hver dag.


Vi har sterkt fokus på de grunnleggende ferdighetene. Vi legger vekt på god klasseledelse og arbeider kontinuerlig med det psykososiale miljøet blant annet med å bruke undervisningsopplegget «Mitt valg». I tillegg er vi med i et toårig læringsmiljøprosjekt via Utdanningsdirektoratet.

 

Vi ønsker en inspektør som

 • har vilje og evne til å lede både pedagogisk og administrativt
 • har solid kjennskap og erfaring i bruk av IKT
 • er analytisk, ryddig og strukturert
 • er pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid
 • er samarbeidsvillig, løsningsorientert og fleksibel
 • har et positivt syn på skolen og elevenes muligheter
 • kommuniserer godt og skaper tillit
 • arbeider selvstendig, er initiativrik og har stor arbeidskapasitet
 • bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • har svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk utviklingsarbeid og resultatoppfølging
 • Arbeid med timeplaner og tilsynsplaner
 • Personalansvar med oppfølging/veiledning av personal
 • Tilrettelegge ulike tiltak for elever og fellesskapet for å sikre et trygt og godt læringsmiljø
 • Oppfølging av elever og trinn
 • Kontakt med PPT, barnevern etc.
 • Ansvar for skolens hjemmeside
 • Samarbeid med barnehager og ungdomsskoler om overganger
 • Brannansvarlig og ansvar for beredskapsplan
 • Ansvar for skoleboksamling
 • Noe undervisning/ vikartimer
 • Reserve vikarinnkaller

 

Vi tilbyr:

 • Flotte elever
 • Gode kollegaer
 • Samarbeidende foreldre
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • En organisasjon som er opptatt av læring og utvikling
 • Arbeidsdager med mye glede og noen utfordringerJ

 

Aktuelle søkere må ha godkjent pedagogisk kompetanse og erfaring fra grunnskole. Det er ønskelig med ledererfaring og/eller lederutdanning.

 

Kontaktperson:

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med rektor Aase Sofie Lilletvedt

tlf. 66 81 30 00 eller 97 67 58 85.

 

Søknad:

Gå inn på kommunens hjemmeside https://www.oppegard.kommune.no/  og søk via webcruiter og se informasjon om søknadsfrist der.