IKT satsing på høygir!

IKT er et av de langsiktige satsingsområdene i Oppegård kommune. I tråd med dette målet vedtok kommunestyret før jul at alle elever i grunnskolen skal utstyres med en egen personlig Chromebook eller Ipad. Maskin deles ut på foreldremøte 1. mars.

Utstyret som deles ut kan brukes både på skolen og hjemme og skal beholdes gjennom hele skoleløpet.

  • 1.og 2.trinn får låne Ipad. I overgangen til 3.trinn leveres denne inn og elevene får utlevert sin personlige Chromebook.
    Årets førstetrinn vil få utdelt Ipad ved skolestart  høsten 2017 sammen med høstens 1.trinn. Elever, foreldre og lærere vil da få felles opplæring i bruk.
     
  • 3.- 7.trinn skal utstyres med en Chromebook.

En chromebook er et nettbrett med tastatur. Skjermen har touchfunksjon og den ser ut som en bærbar PC. Batterikapasiteten er på 8-10 timer og maskinen kan kun brukes opp mot internett. Med tilgang til nett vil elevene kunne bruke bl.a. Salaby, NRKskole eller elevportalen der det ligger mange programmer som Onenote, Word, Excel, Powerpoint m.m.

1. mars arrangerer vi foreldremøter for alle foreldre på 2.-7.trinn. Her vil vi gjennomgå premissene for bruk, transport, lading  m.m, samt generelle tips om trygg nettbruk og personvern.
Fellesmøtet varer i ca 45 min. Etter møtet går foreldrene til sitt barns klasserom der de må signere utlånskontrakt før de får utlevert chromebook m/futteral av kontaktlærer.

Vi leverer ikke ut maskin for hjemlån før en av foreldrene har deltatt på oppsatte fellesmøte. Det betyr at elever som har foreldre som ikke deltar ikke får ta med maskinen hjem.
Hold derfor av datoen i kalenderen din allerede nå!
Foreldre som har barn i flere klasser trenger kun å delta på ett av informasjonsmøtene.

Foreldremøte onsdag 1.mars på musikkrommet:

Kl. 17.00: 2. og 3.trinn
Kl. 18.00: 4. og 5.trinn
Kl. 19.00: 6. og 7.trinn

Mer info og informasjon blir sendt hjem når møtet nærmer seg.