Foreldremøte for skolestartere

Onsdag 15. mars inviterer vi foreldre til barn som starter i første klasse høsten 2017 til foreldremøte.

Innkalling er sendt elektronisk til alle hjem, og vi håper at så mange som mulig prioriterer å komme. På møtet får dere vite litt om hverdagen på 1. trinn og litt om hvordan vi jobber med faglig og sosial utvikling på skole og SFO. I tillegg til skole møter dere også noen av de andre samarbeidspartnerne våre som PPT, barnevern, helsesøster og kulturskolen.

Vi gleder oss til å møte og bli bedre kjent med foreldrene til våre nye elever!