Foreldremøte 1. mars

1. mars blir det arrangert foreldremøte for alle 2.-7. trinns foreldre i forbindelse med utdeling av Chrome books til elevene.

Som tidligere publisert både her på hjemmesiden og gjennom rektors månedsbrev til alle foreldre i februar, blir det arrangert foreldremøte på musikkrommet for alle trinn med unntak av første klasse 1. mars.

Planen for møtene er som følger:

Kl. 17.00: 2. og 3.trinn
Kl. 18.00: 4. og 5.trinn
Kl. 19.00: 6. og 7.trinn

Det vil bli en økt med nettvett og forventninger som vi har til foresatte, videre blir det anledning til å stille spørsmål. Deretter vil det i klasserommet bli utdelt en chromebook som foresatte til den enkelte elev tar imot etter å signert en bruksavtale.
Etter at foreldre har deltatt på møte og signert avtale får eleven bruke maskinen både hjemme og på skolen.