Elevrådet er i gang.

Elevrådet ved Vassbonn er en engasjert gjeng, Nå er de ferdige med opplæringen og i full gang med arbeidet.

Elevrådet er en viktig ressurs for skolen og et talerør for resten av elevgruppen. De er flinke til å viderebringe saker elevene diskuterer i klassene  slik at voksne på skolen får et innblikk i hva elevene er opptatt av.
Representanter fra elevrådet er en del av skolens samarbeidsutvalg der også foreldre er representert sammen med skolen.