Brann i papircontainer

I løpet av natten har det vært brann i papircontaineren på Vassbonn. Brannvesenet var på plass og slukket, men i løpet av lillefri i dag blusset det opp igjen.

Snarrådige gutter fra 6. trinn varslet raskt voksne om at det røyk fra containeren og luktet brent. En ansatt på skolen brukte et skumapparat til å slukke, lukket containeren og tilkalte brannvesenet for sikkerhets skyld.
Containeren står utenfor skolegården og i god avstand fra bygget slik at det ikke var fare for spredning til bygningen eller skade på elever eller ansatte.

Naturlig nok ble det litt ekstra spenning i elevgruppa når brannbilen kom for å slukke, men heldigvis var det ingen dramatikk rundt situasjonen i dag.
Takk til snarrådige elever som sa fra slik at vi kunne håndtere raskt!