Sommeravslutning 5. trinn

Tid: 14. juni 2016 , kl 18:00 - 20:00
Sted: Gymsal/musikkrom
Om arrangementet: