Sommeravslutning 2. trinn

Tid: 08. juni 2017 , kl 18:00 - 20:00
Sted: Gymsal/musikkrom
Om arrangementet: