Foreldremøte for 1. trinn 2016-2017

Tid: 17. mars 2016 , kl 18:00 - 20:30
Sted: Musikkrommet Vassbonn skole
Om arrangementet: