Foreldremøte 1. trinn

Utdeling av iPad og informasjon om IKT arbeid

Tid: 20. september 2017 , kl :
Sted: Klasserommet
Om arrangementet: