Målet med reguleringen er å tilrettelegge for utvidelse av Kolbotn skole samt vern av skolens bygningsmiljø i samsvar med områdereguleringen for Kolbotn sentrum.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill pr. e-post til fagrådgiver Romfarer arkitekter AS v/ siv.ark. MNAL Stein Høglund, e-post: Stein Høglund. Innspill kan også sendes pr. post til Romfarer arkitekter AS, St. Olavs gate 24, 0166 Oslo.
 

Planavgrensning detaljregulering Kolbotn skole november 2018.jpg

NB! Planavgrensningen er justert fra slik det ble annonsert 22.november. Endringen er gjort for at planavgrensingen i sin helhet skal samsvare med arealet regulert til offentlig tjenesteyting (felt T2) i områdereguleringen for Kolbotn sentrum.  Kolbotn terrasse 11, som er direkte berørt av endringen, har fått eget varsel om endringen.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Romfarer arkitekter AS v/ Stein Høglund på telefon 416 89 933 eller pr. e-post: Stein Høglund.

Fristen for innspill er 13. desember 2018.