Områdene omfatter areal på og nær Vestenga idrettsplass (Bekkenstenveien 30) samt areal i sjø og på land på strekningen Bekkensten til Oslo grense. Planområdet omfatter to adskilte arealer, se vedlagte kart.

Dette prosjektet ble tidligere varslet i juli 2017, men en samlet vurdering av flere forhold gjør at vi vurderer nye løsninger. Disse forholdene er:

  • Utvidet avgrensning i Bunnefjorden
  • Utvidet område ved Bekkensten

Målet med reguleringen er å regulere arealer til  

  • høydebasseng for drikkevann og brannvann med adkomstvei, parkeringsområde og tekniske bygg, eventuelt i kombinasjon med garderobebygg for idretten
  • sjøledninger for vann og avløp fra Svartskog brygge til Oslo grense
  • fem ilandføringssteder for vann- og avløpsledninger med avløpspumpestasjoner og/eller ventilkamre på strekningen Svartskog brygge til Oslo grense

Her finner du dokumentene

Kart over planområdet med utvidelse 
Planprogram vedtatt i Utvalg for miljlø og plan 17.10.2017   

Du kan se kart som viser hvor planområdet blir utvidet i resepsjonen på rådhuset og biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte UTE ved rådgiver Randi Aamodt, e-post: Randi Aamodt, tlf. 66 81 51 28/413 37 230.

Merknader

Du kan sende innspill via våre nettsider under Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk innspill med saksnummer 17/2580.

Frist for å komme med merknader: 28. juni 2018