Se planområdet på kartet.

Formålet

Formålet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tråd med kommuneplanen. Planarbeidet vil også avklare byggegrenser og adkomst. Området er satt av til bolig i kommuneplanen, men er uregulert. Anbefaling om videre salg av kommunal eiendom ble behandlet i kommunestyret 19. juni 2017.

Her kan du se dokumentene

Planprogram  

Du kan også se forslag til planprogram i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.  

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar, på e-post til Oppegård kommune eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/4481.

Fristen for innspill er 18. mai 2018.