Målet med reguleringen er å legge til rette for:

  • idrettshall med minst 4 hallflater, og mulighet for realisering av «Sofiemyr crossover»
  • ungdomsskole for 550 – 600  elever
  • barneskole for 550 elever
  • utendørs ballbaner og anlegg for utendørs aktivitet, organisert og uorganisert
  • gode gang- og sykkelforbindelser, både fra offentlig vei, offentlig kommunikasjon og til lysløype/turveinettet
  • gode trafikkløsninger og parkering for både skole og idretten
  • vurdere mulighetene for å innpasse boliger i planområdet på de arealer kommunen selv ikke lenger har behov for til formålsbygg
  • grønnstruktur
  • vurdere bekkeåpning og legge en god  strategi for håndtering av overvann

Her finner du dokumentene

Kommunen legger planprogrammet ut til offentlig ettersyn. Her kan du se:

Forslag til planprogram.

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Kommunen inviterer til informasjonsmøte

Alle interesserte er velkommen til informasjonsmøte onsdag 7. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen, Oppegård rådhus.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill og høringssvar her via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk innspill og høringssvar med saksnummer 17/4889.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Anna Lina Toverud

Frist for å sende høringssvar er 11. april 2018