Forslagsstiller Sport Sensation AS har startet arbeidet med omregulering av eiendommen for videreutvikling av næring- og handelslokale i tråd med kommunens mål om å bygge videre på eksisterende næringsprofil. Utviklingen av eiendommen vil tilføre vekst i næringsparken.

Prosjektet søker å tilføre kvaliteter for både ansatte, besøkende og området forøvrig, gjennom grøntarealer, arkitektoniske kvaliteter og helhetlig utforming av eiendommen.

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Her er dokumentene

Annonse Oppegård Avis  
Varslingsbrev  
Referat fra oppstartsmøte 
Omregulering  

Send eventuelle innspill til

Crux Arkitektur AS
Wilses gate 6
0178 OSLO
E-post til post@cruxarkitektur.no

Frist for innspill er 1. mars 2019