Varsel om oppstart av detaljregulering Gnr./bnr. 39/ 841, Lienga 4, Mastemyr.

Her kan du lese Varsel om oppstart.

Frist for å sende merknader er 12. september 2017