Melding om vedtak

Oppegård formannskap og kommuneplanutvalget i Ski kommune vedtok henholdsvis 26. april 2017 og 11. mai 2017 forslag til planprogram for Ski og Oppegård kommuner.

Vi varsler samtidig oppstart av arbeidet med kommuneplan for perioden 2018 – 2030.
Formålet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune.

Her kan du lese forslag til Planprogram og her er skjema for arealinnspill PDF document ODT document .

Planprogrammet er også lagt ut i resepsjonene i rådhusene og på bibliotekene.

Om planprogrammet

Planprogrammet beskriver blant annet formålet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke tema det skal jobbes med videre. Kommunen ønsker innspill til planarbeidet.

Plan for Nordre Follo kommune

Formålet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune som skal stake ut kursen for kommunen som samfunnsutvikler, tjenesteutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena. Den nye kommunen vil få utfordringer og større oppgaver som helse og omsorg, befolkningsvekst, klimaendringer, arbeidsplasser og nye næringer.

En viktig suksessfaktor for den nye kommunen vil være å skape gode vekstvilkår for barn og unge. Siden siste rullering av kommuneplanen har det kommet nye statlige retningslinjer, og det er vedtatt en regional plan for areal og transport som legger føringer for kommunens arealplaner.

Merknader til planprogrammet og arealinnspill

Du kan sende forslag om endret arealbruk eller innspill til nye utbyggingsområder i forbindelse med rullering av kommuneplanen.

Frist for å sende merknader var 1. september 2017.

Merknader til planprogrammet eller arealinnspill sendes til:

Oppegård kommune

Oppegård kommune, seksjon for samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller på e-post til Oppegård kommune, merket "Kommuneplan 17/1571".

Ski kommune

Ski kommune, Planavdelingen, Idrettsveien 8, 1400 Ski eller på e-post til Ski kommune merket "Kommuneplan".

Har du spørsmål eller vil vite mer?

Kontakt: Ski kommune
Planavdelingen v/Kristian Larsen, mobil: 474 67 846 eller
E-post: Ski kommune

Kontakt: Oppegård kommune
Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller
E-post: Samfunnsutvikling