Formålet med planarbeidet er å detaljregulere området til kombinerte formål: bolig/ forretning/ kontor/ tjenesteyting/ samferdsel, i tråd med områdereguleringen for Kolbotn sentrum.
Her kan du se:

Varslingsbrevet  
Varslingsannonsen 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:

LPO arkitekter AS
v/ Mari Nysveen Hellum
Postboks 7033 Majorstuen
0306 Oslo
eller som e-post til LPO arkitekter AS  

med kopi til

Oppegård kommune
postboks 510
1411 Kolbotn
eller som e-post til Oppegård kommune  

Frist for uttalelser er 29. juni 2018