Formålet

Formålet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tråd med småhusplanen. Planarbeidet vil også avklare byggegrenser og adkomst. Tomten er i dag regulert til barnehage, men er for liten til denne bruken. Tomten er også for liten til å være hensiktsmessig for andre typer kommunal tjenesteyting, men vil egne seg godt til boligformål. Anbefaling om videre salg av kommunal eiendom ble behandlet i kommunestyret 19. juni 2017.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Jon Fjellstad på
tlf. 66 81 99 45 eller e-post: Jon Fjellstad 

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/3986.

Fristen for innspill er 9. mai 2018.