Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for å bygge en enebolig på eiendommen. Det vil også tilrettelegges for tilbygg til den eksisterende kolonialen, samt areal for varelevering og sykkelparkeringsplasser. Reguleringen skal også avklare hvordan de nye anleggene hensyntar den eksisterende bevaringsverdige bebyggelsen på eiendommen.

Her er dokumentene

Varslingsbrev  
Annonse i Oppegård Avis  
Oversiktskart  
Referat fra oppstartsmøte  

Planarbeidet utføres av Kvernaas Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Svartskog kolonial AS v/Cecilie og Tomm Skovholt. Merknader som kan ha virkning for planarbeidet bes sendt skriftlig til Kvernaas arkitekter AS. Sentrumsbygget, Kolbotvn 7, Pb 258, 1411 Kolbotn, e-post: kvernaas.ark@kvernaas.no.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Marit Lundanes, e-post: marit.lundanes@kvernaas.no.

Frist for å sende merknad er 1. mars 2019