Nye regler

Fra 2020 blir det pålagt med vannmåler i alle private hjem i Oppegård.

Har du en bolig uten vannmåler?

Har du ikke vannmåler beregnes gebyret ut i fra husets størrelse. Bor du alene i et stort hus uten vannmåler kan det være penger å spare. Med vannmåler blir vann- og avløpsgebyret beregnet ut fra det vannet du faktisk bruker.

Når du skal installere vannmåler, så må den hentes og kvitteres ut av autorisert rørlegger fra virksomhet UTE på kommunens driftsstasjon i Sofiemyrveien 8. Leie av vannmåler dekkes over vann- og avløpsgebyret. Kostnaden ved installasjon bæres av den enkelte.

Merk: Installerer du måler nå får du den nye typen og slipper utskifting senere. Nye vannmålere leses av automatisk.

Har du gammel vannmåler?

Kommunen har startet et prosjekt for å bytte ut alle eksisterende vannmålere i private hjem. Dette vil skje over en fire- til femårsperiode, og informasjon sendes til den enkelte når dette blir aktuelt.

Utbyttingen begynner i sør. Kostnaden ved byttet bæres av kommunen forutsatt at den gamle måleren er riktig montert.

Vannmålerleie

Det innføres også en vannmålerleie, som skal dekke kommunens kostnader for innkjøp, drift og vedlikehold/kontroll av måleren. Dette kommer istedenfor at hver enkelt betaler en engangssum for vannmåleren når den settes inn.

Mer informasjon

Kontakt UTE på tlf. 66 81 90 90 eller på e-post: UTE