I Sofiemyrhallen er bassengforskriften lagt til grunn som minimumskrav for vår drift og i mange tilfeller er våre interne rutinger lang strengere enn hva regelverket krever.

I alle offentlige badebasseng renses vannet kontinuerlig gjennom egne filteranlegg. I Sofiemyrhallen har vi automatisk anlegg som kontinuerlig filtrerer badevannet med kapasitet til inntil 120 000 liter vann i timen!

Vannprøver fire ganger daglig

Vannet blir UV-bestrålt for å drepe eventuelle bakterier som ikke er fanget opp av filtrene. Deretter tilsettes renset badevann klor og PH-justerende kjemikalier for å sikre en optimal vannkvalitet.Vannkvaliteten overvåkes og justeres kontinuerlig av automatisk anlegg. I tillegg tar betjeningen vår manuelle vannprøver 4 ganger pr dag.
 

Nedre grense på klornivå

Klorbruken øker ved forurensinger i vannet. Vi ser av måleverdien på klornivået i badevannet, at renseteknikken på Sofiemyrhallen er svært god, da vi ligger ned mot nedre grense på klornivå. Badevannet i Sofiemyrhallen filtreres kontinuerlig med inntil 120 000 liter i timen. All «suppe» av klor og hår og hudavfall som kommer fra badevannet vil bli fanget av filtrene. Filtrene blir så renset automatisk og all rensevannet med forurensing går direkte til kloakk. Derfor kan vi betrygge på at badevannet til enhver tid er rent. Hver natt støvsuges bassenget med egen renserobot slik at eventuelt bunnfall i bassenget fjernes.
 

Ligger over kravene

Veilederen til bassengforskriften tilsier at minimum 30l vann pr badende pr time skal byttes ut med friskt vann fra nettet. Sofiemyrhallen ligger godt over disse verdiene med å bytte ut over 60 000 liter i uken.

Sofiemyrhallen inneholder 650 000 liter badevann og dette betyr at alt vannet er byttet ut i løpet av 11 uker, altså nærmere 5 ganger i året. I tillegg er alt vannet kontinuerlig filtrert etter ca. 5,4 timer noe som tilsvarer 1 617 passeringer gjennom filtrene i året.

Sofiemyrhallen er stengt inntil videre på grunn av at fliser har løsnet i bassenget: Sofiemyrhallen stengt
Det holdes fortsatt kurs i det lille bassenget.