Vanning

Det er ingen restriksjoner for hagevanning i Oppegård kommune.

Restriksjonene for hagevanning ble opphevet i hovedplan for vannforsyning, vedtatt av kommunestyret i 2002.