Utvendig stoppekran

Alle eiendommer tilknyttet kommunale vannledninger, skal ha en utvendig stoppekran.

Stoppekranen skal være lett tilgjengelig og satt opp av en godkjent rørlegger. Stoppekranen brukes til å stenge vanntilførselen til boligen for eksempel ved en vannlekkasje eller når det vanskelig å få stengt innendørs stoppekran.

Stoppekranen skal være så nær den kommunale ledningen som mulig, men dog ligge innenfor eiendomsgrensen og den skal være markert med skilt på nærmeste husvegg.

Kontakt
Du kan kontakte Vann og avløp for å få tegninger over hvor stoppekranen er plassert.

Tlf. 66 81 90 90 eller e-post: UTE