Tømming av slamanlegg

Oppegård kommune har inngått avtale med Sandnes Transport AS om tømming av slamanlegg. Avtalen gjelder fra 1. februar 2017.

Slamavskiller med og uten wc tilknyttet blir tømt fortløpende etter tømmeliste utarbeidet av Oppegård kommune.

Tett tank tømmes etter behov. Kontakt Sandnes Transport AS og avtal tømming direkte med dem. Inntil 12 m3 levert slam pr. år er kommunal tømming. Tømming utover det er ekstratømming.

Ved hastetømming/ekstratømming, ta kontakt med Sandnes Transport AS.

Sandnes Transport AS har følgende kontaktinformasjon:

Telefon 66 96 55 10 døgnet rundt
Epost: Sandnes Transport

Mer informasjon

Kontakt Hilde Holtet i Oppegård kommune på tlf. 66 81 51 15 eller på e-post: Hilde Holtet