PURA

Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som en følge av EUs vanndirektiv. Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde.

PURA er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård og Oslo.I regi av PURA blir vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer overvåket kontinuerlig. Oppegård kommune er en av kommunene i PURA og mye informasjon om vannkvaliteten i kommunen ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking. 

Årsrapporter og annen nyttig informasjon finner du på www.pura.no