Marens vei

Etablering av tosidig vannforsyning i Marens vei.

Det er etablert ny vannledning for å styrke og øke sikkerheten av vannforsyningen for områdene Østli og Skiveien. 

Fremdrift

Anleggsarbeider på strekningen Marens vei mellom kummene 1081 og 0175 er avsluttet.

Veien skal asfalteres høsten 2017.

Se kart over området

Aktører

Oppegård kommune har engasjert Asplan Viak AS for prosjektering av rehabiliteringen, og entreprenøren Isachsen Anlegg AS som skal utføre arbeidene.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren er ansvarlig for å følge opp HMS. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Hvorfor vi gjør dette?

Oppegård kommune utfører dette prosjektet for å øke sikkerheten for vannforsyningen for eiendommene mellom to nabofelter Marens vei, Østli og Myrvoll.

Kontaktpersoner i anleggsperioden

Prosjektleder

Oppegård kommune, virksomhet UTE
Hossein Karganrood, tlf. 916 73 916
e-post: hoskarga@oppegard.kommune.no

Entreprenør

Isachsen Anlegg AS
Espen Andersen, tlf. 916 74 820
e-post: espen.andersen@isachsenas.no