Klage på drikkevannet

Oppegård kommune har eget vannverk. Vannet som kommer herfra smaker godt og har god kvalitet. Kommunen tar vannprøver hver dag for å sikre kvaliteten.

Hvis det oppstår problemer med vannet blir du varslet via sms.

Ønsker du å klage på drikkevannet, kan du kontakte oss på tlf. 66 81 90 90 eller postmottak@oppegard.kommune.no.