Badevannskvalitet

Kommunen overvåker vannkvaliteten i bekker og vassdrag.

Badevann

Ferskvannsbading er mulig i Tussetjern. Selv om Gjersjøen er drikkevann tillates sporadisk bading. Organisert bading fra skoler, barnehager, idrettslag og lignende er ikke lov.

Kommunen tar jevnlig prøver av badevannet i Tussetjern i perioden juni – september. Oslo kommune tar prøver ved badeplassene i Bunnefjorden (Bestemorstranda, Ingierstrand og Bekkensten). Informasjon fra Oslo kommune finner du her:
Bymiljøetaten 

Fraråder bading i Kolbotnvannet

De siste årene har det vært toksiske alger i Kolbotnvannet. I forbindelse med årlig høstomrøring av vannlagene har det kommet giftige blågrønnalger opp til overflaten. Vannet har ingen offentlig badeplass og kommunen måler derfor ikke tarmbakterier her.

Hvis du vil lese mer om alger i innsjøer som Kolbotnvannet kan du se på nettsidene til Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Folkehelseinstituttet har også aktuell informasjon.

Tiltak for å bedre vannkvaliteten

NIVA har siden 70-tallet overvåket vannkvaliteten i Gjersjøen, Nå er det PURA som har overtatt overvåkingen av innsjøene. Kolbotnvannet og noen bekker i kommunen. Selv om vannkvaliteten ennå ikke er tilfredsstillende, er den mye bedre enn for 15 – 20 år siden.

Aktuell informasjon

NIVA
PURA
Folkehelseinstituttet Tema badevann 
Planer og rapporter