Kommune- og Fylkestingsvalg holdes 8. og 9. september 2019


For Nordre Follo kommune:

Vedtak i Fellesnemnda 18. september 2018

  1. Fellesnemndas medlemmer velges som valgstyre. Fellesnemndas varamedlemmer er valgstyrets varamedlemmer.
  2. Fellesnemndas leder og nestleder velges til leder og nestleder i valgstyret
  3. I tillegg til valgdagen 9. september 2019, skal det også avholdes valg søndag 8. september i Ski og Oppegård kommuner.
  4. Valgstyret får fullmakt til å oppnevne stemmestyrer og fastsette stemmekretser.
  5. Forslag til stemmekretser forelegges valgstyret.

Protokoll Fellesnemnda 18. september 2018 

Valgresultat Stortingsvalget 2017

Her finner du valgresultatet for Stortingsvalget for kretsene i Oppegård (Klikk på "Bytt sted" øverst til venstre)

Valgresultat Kommunestyrevalget 2015

Her finner du valgresultatet for Kommunestyret 2015 (Klikk på "Bytt sted" øverst til venstre)

Les mer om valg på www.valg.no