Ønsker du vaksine mot sesonginfluensa, kontakt din fastlege.

Trenger du vaksinasjon i forbindelse med utenlandsreiser, kontakt et vaksinasjonskontor (kommunen tilbyr ikke reisevaksine). Fastlegen kan gi råd om reisevaksine.

Oppfriskningsvaksinasjon

  • Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut.
  • For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene.
  • Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon.
  • Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.