Bilde: Her jobbes det med gang- og sykkelveien langs Valhallaveien. Øyvind Johnsrud fra veiavdelingen i UTE er i aksjon, i bakgrunnen ser vi Steve Jørgen Furr.

Kommunen er godt i gang med vårrengjøring av veiene i Oppegård. Noen steder ligger det fortsatt snø, flere steder vi feier nå må vi derfor tilbake og feie en gang til.

Vi prioriterer sentrum og gang- og sykkelveier i første omgang. Deretter bussruter, hovedveier og boligveier.

Vi skal være ferdig i hele kommunen til 17. mai.

Feiing Kolbotn nett.jpg
På Kolbotn er mye av sanden nå borte fra både veier og fortau.

Fordeling mellom kommune og fylke

Kommunen har ansvar for feiing og vedlikehold av kommunale veier, mens Statens Vegvesen tar seg av riks- og fylkesveiene (det vil si veier som Skiveien, Tverrveien, Mastemyrveien, Gamle Mossevei også videre).