Stoppekranen skal være lett tilgjengelig og satt opp av en godkjent rørlegger. Stoppekranen brukes til å stenge vanntilførselen til boligen for eksempel ved en vannlekkasje eller når det vanskelig å få stengt innendørs stoppekran.

Stoppekranen skal være så nær den kommunale ledningen som mulig, men dog ligge innenfor eiendomsgrensen og den skal være markert med skilt på nærmeste husvegg.

Kontakt

Du kan kontakte Vann og avløp for å få tegninger over hvor stoppekranen er plassert.

Tlf. 66 81 90 90 eller e-post: UTE