Skolen har over lengre tid ønsket å utvide elevenes horisont og knytte til oss internasjonale kontakter fordi vi anser det som en spennende arena for læring, og evnen til å kommunisere over landegrenser som en stadig viktigere kompetanse i dagens og framtidens samfunn. Vi har forsøkt ulike typer utvekslingsprogram med forskjellige europeiske land og således gitt mange elever unike opplevelser og muligheter.

Wadersloh: Over de siste 15 årene har Ingieråsen skole vært vertskap for en delegasjon med ca. 20 elever fra vår mangeårige utvekslingspartner Gymnasium Johanneum fra den tyske småbyen Wadersloh. De har kommet på besøk en uke på høsten (gjerne uke 37/38/39) og har bodd privat hos Ingieråsen skoles elever. De av våre elever som har meldt sin interesse, og blitt valgt ut til å være verter, har fått den flotte muligheten til å dra på gjenvisitt til Wadersloh i en uke i april/mai påfølgende år. Det kreves ingen betaling for å delta, kun et mindre bidrag til lommepenger og inngangspenger på ulike severdigheter. De øvrige kostnadene vil Ingieråsen skole stå for.

Valget av vertsfamilier foregår god tid i forkant, og velges da ut av elever på 8.trinn.

Som vertsfamilie forplikter dere til:

  • Ha en tysk elev boende hos dere i en uke. Det er ikke et krav at eleven må få et eget rom, men en egen seng.

  • Sørge for mat (frokost, matpakke/lunsj og middag).

  • Inkludere eleven i familielivet så godt det lar seg gjøre.

De tyske elevene vil ha et eget program på dagen og flere kvelder. Vi har  blant annet en fest her på skolen denne uken. Hvis dere som familie har et tett ettermiddags- og kveldsprogram med treninger etc, er det ikke noe i veien for å ta med vertseleven på dette. De tyske elevene blir for øvrig utstyrt med hvert sitt ukeskort til kollektivtransport (sone 1-2S).

Dersom det blir svært mange interesserte så må vi foreta en utvelgelse der følgende kriterier vil blir vektlagt:

  • De som har tysk som fremmedspråk vil blir prioritert

  • De som har valgfaget internasjonalt samarbeid vil blir prioritert

  • Kjønnsmessig balanse vil blir prioritert