• Aula
  • Modulbygg
  • Klasserom
  • Skolekjøkken

Ved ønske om leie kontaktes skolen skriftlig ved brev eller epost, greverud.skole@oppegard.kommune.no.

Utleie av skolens lokaler for neste skoleår.

Vi har satt søknadsfristen på 31. mai for leie av lokaler på skolen neste skoleår.  Dette for at vi skal få en oversikt over interessen før vi fordeler tider.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke være med på første fordeling av dager/tider.

 

Se også:

Utleiereglent for leie av lokaler på Greverud skole

Trivselsregler for skolen aula

Trivselsregler for skolekjøkkenet